ΚΙΝΗΤΡΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Φορολογικό Κίνητρο 30% 

KYA Αριθμ. 1007/09-01-2019

 

Cash Rebate 35%

Επιστροφή μετρητών σε εγχώρια ή/και αλλοδαπή οπτικοακουστική παραγωγή σε ποσοστό 35% επιλέξιμων δαπανών που διενεργήθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κύριας παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής και αφορά οπτικοακουστικές παραγωγές που δαπανούν τουλάχιστον 100.000 € και αντίστοιχα 30.000 € ανά επεισόδιο στην Ελλάδα και πληρούν τα πολιτιστικά κριτήρια που θέτει η νομοθεσία. Το ποσό της ενίσχυσης Cash Rebate δεν φορολογείται γιατί αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του έργου.

 

Ν. 4487/17 (ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017)

Ν. 4563/18 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)

ΚΥΑ 128/11-12-2018 (ΦΕΚ 5810/Β/24-12-2018)

CIAK Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιούργησε το δικό της Film Office για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής και αναφοράς κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στην Δυτική Ελλάδα.

 
©2021 CIAK Δυτικής Ελλάδας. All Rights Reserved.

Search