ΑΔΕΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν3905 (ΦΕΚ 219/23.12.2010)] δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές. Η κινηματογράφηση σε ιδιωτική ιδιοκτησία απαιτεί άδεια που εκδίδεται από τους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου. Σχετικά με κινηματογραφικές παραγωγές που πραγματοποιούνται σε δημόσιο χώρο και απαιτείται άδεια , ακολουθείται η εξής διαδικασία.

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και χρήσης αυτών, απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, τα Μουσεία ή τα αρμόδια Κεντρικά Συμβούλια κατά περίπτωση. Η άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Η αίτηση χορήγησης άδειας κινηματογράφησης/ βιντεοσκόπησης αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ως εξής:

 • Για την κινηματογράφηση σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή μουσεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ή του Μουσείου.
 • Για την κινηματογράφηση σε μνημείο/α UNESCO ή περισσότερα του ενός μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή μουσεία, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων)

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τις προγραμματισμένες λήψεις, εφόσον δεν πρόκειται για λήψεις επίκαιρου-ειδησεογραφικού χαρακτήρα.  Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτηθεί την ως άνω άδεια, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι απαλλαγής από την καταβολή τελών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αναρτήσει έντυπα αιτήσεων για χορήγηση αδείας χρήσης εικόνων, κινηματογραφήσεως και φωτογραφήσεως μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2691 

Διαδικασία έγκρισης:

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΔΑΜΕΕΠ), η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ), η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ) και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΔΠΑΝΣΜ) είναι αρμόδιες για την προώθηση του αιτήματος προς γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), αντιστοίχως, καθώς και την έκδοση της σχετικής Απόφασης.

Σχετική Νομοθεσία:

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62 (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/10.4.2012) ορίζεται η έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία.

Καταβολή τελών

Η καταβολή των τελών, ανάλογα με την περίπτωση του αιτήματος, καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011)

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ

Για την χορήγηση άδειας κινηματογράφησης σε δημόσιους χώρους απαιτείται η άδεια από τον αρμόδιο Δήμο, όπου θα διεξαχθεί η κινηματογράφηση.

Το αίτημα αποστέλλεται απευθείας στον εκάστοτε αρμόδιο Δήμο.

Συμπλήρωση αιτήματος:

Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

 • Στοιχεία ενδιαφερόμενου, όπως εταιρεία παραγωγής ή τηλεοπτικό δίκτυο (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, e-mail)
 • Ακριβείς ημερομηνίες κινηματογράφησης
 • Ακριβείς τοποθεσίες κινηματογράφησης στον εκάστοτε Δήμο
 • Ανάλυση του σκοπού του αιτήματος.

Διαδικασία έγκρισης:

Ο Δήμος εξετάζει και επεξεργάζεται την αίτηση στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των οπτικοακουστικών παραγωγών και την ορθή χρήση του δημόσιου χώρου.

Καταβολή τελών

Η άδεια λήψης ταινιών σε δημόσιο χώρο, παρέχεται δωρεάν ΟΤΑΝ η οπτικοακουστική παραγωγή εξυπηρετεί κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για την άδεια λήψης απαιτείται καταβολή τέλους διαφήμισης, όπως προβλέπεται από Προεδρικά Διατάγματα.

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Η ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης ή κινηματογράφησης ειδών της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτησή προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναρτήσει αίτηση υποβολής στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://ypen.gov.gr/perivallon/dasi/diacheirisi-dason/adeies-erevnon/  

Η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., παρέχοντας τις προαναφερόμενες πληροφορίες.

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ/ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Για κινηματογράφηση σε στρατιωτικές/λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για υποβρύχιες ή εναέριες λήψεις σκηνών απαιτείται ειδική άδεια από τους αρμόδιους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημά τους στο Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών ΜΜΕ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τη φωτογράφηση ή κινηματογράφηση, αναφέροντας τα εξής:

 • Σενάριο – περιγραφή έργου
 • Το μέσο που εκπροσωπούν
 • Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από την Ελλάδα
 • Ημερομηνίες και τοποθεσίες κινηματογράφησης/φωτογράφισης στην Ελλάδα
 • Τα στοιχεία των μελών του συνεργείου (στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου εν ισχύ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης διαβατηρίου, ιδιότητα μελών συνεργείου).

Εν συνεχεία, η αίτηση προωθείται στον αρμόδιο φορέα, για έγκριση και έλεγχο τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων και περιορισμών.

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΜΗΕΑ (drones)

Τα μέλη των κινηματογραφικών συνεργείων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν λήψεις με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) παρακαλούνται να απευθύνουν το αίτημά τους στο Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έχοντας συμπληρώσει τη σχετική αίτηση (http://www.ypa.gr/en/HCAA_UAS_FLT_request_editable.pdf) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την κινηματογράφηση.

CIAK Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιούργησε το δικό της Film Office για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής και αναφοράς κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στην Δυτική Ελλάδα.

 
©2024 CIAK Δυτικής Ελλάδας. All Rights Reserved.

Search